Tým

Ing. Helena Kottová

Zakladatelka, zřizovatelka MŠ a ZŠ

Lucie Kroupová Maršíková

Ředitelka MŠ a ZŠ

Jennifer Elliott Novak

Učitelka angličtiny MŠ a ZŠ

Natalie Hladík Crewe

Učitelka v MŠ

Lenka Kouklová

Učitelka polytechnické výchovy

Lenka Koubková

Učitelka v MŠ

Lenka Provazníková

Učitelka v MŠ

Boris Konvalina

Učitel v ZŠ

Mgr. Simona Jelínková

Učitelka v ZŠ

Mgr. Eva Dvořáková

Učitelka v ZŠ

MUDr. Jana Lišková

Metodik prevence, školní psycholog

Štěpánka Vrbková Mezerová

Asistentka v 1. trojročí ZŠ, vychovatelka ve školní družině