O nás old

Hodnoty, vize a poslání

“Co neprošlo smysly, není v mysli.” Marie Montessori
Věříme ve vnitřní motivaci každého dítěte a v to, že každý člověk má své vlastní poslání.
Naší ambicí je vytvářet ve škole bezpečné prostředí, aby mělo každé dítě možnost rozvinout svůj potenciál a získat kvalitní vzdělání.
Snažíme se o to, aby z naší školy odcházely vnitřně silné, odhodlané a empatické děti vybavené vědomostmi a schopnostmi potřebnými pro život, s vědomím potřeby a touhou se neustále vzdělávat v oblasti, která je zajímá. Aby děti z naší školy měly dostatek sebeúcty, sebereflexe, pokory a znaly své silné i slabé stránky.

Natalie Hladík Crewe

Učitelka v MŠ

Štěpánka Vrbková Mezerová

Asistentka v 1. trojročí ZŠ, vychovatelka ve školní družině

Lucie Kroupová Maršíková

Ředitelka MŠ a ZŠ

Mgr. Eva Dvořáková

Učitelka v ZŠ

Náš příběh

“Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.” Arthur C. Clarke
Počátky naší školky sahají do začátku roku 2013, kdy jsem se rozhodla k založení školky. Mojí motivací byly mé dvě malé děti a touha vytvořit místo pro ostatní, kde by se děti vzdělávaly v rodinné atmosféře a měly možnost výuky anglického jazyka.
Pro provoz školky bylo třeba zajistit prostory a tak jsem využila možnosti zakoupit dům ve Školní ulici, který jsem od majitelů převzala v květnu. Během tří měsíců jsem zajistila rekonstrukci celého objektu – renovovala se střecha, okna, fasáda, všechny rozvody, vnitřní prostory, budovala se sociální zařízení. V srpnu 2013 proběhla kolaudace a v září 2013 do školky začaly docházet první děti. Dodnes si cením důvěry 15 rodičů, kteří nám tehdy své děti svěřili a my mohli začít.
V dalším roce se díky velkému zájmu o naší školku počet zájemců zdvojnásobil. V létě 2014 tedy proběhla další rekonstrukce, kdy byl náš soukromý byt ve školce přebudován na další třídu. Děti se rozdělily do dvou tříd a v podstatě takto pokračujeme i v současnosti. Nyní školku navštěvuje 37 dětí z Humpolce, okolních měst a vesnic.
Bezprostředně po otevření školky jsem absolvovala středoškolské pedagogické vzdělání a akreditovaný kurz Montessori. Tato pedagogika mne a také mé kolegy oslovila natolik, že jsme se rozhodli jít právě Montessori cestou. V současné době náš pedagogický tým čítá pět pedagogů, kteří se neustále vzdělávají a rozšiřují své obzory.

V roce 2020 jsme se pak posunuli k dalšímu obrovskému milníku – moje žádost o založení základní školy byla schválena Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže a tak od školního roku 2021/2022 ke školce přibude i devítiletá základní škola. Principy základní školy budou stejné jako vyznáváme ve školce, na kterou budeme plně navazovat. Těšíme se na až 90 dětí z Humpolce a okolí, kteří ocení náš individuální přístup, badatelský způsob výuky, důraz na svobodnou volbu a ocenění kvalit každého dítěte.
Naší vizí je dlouhodobě propojovat školu se zahraničím, umožnit našim žákům poznávat svět díky výborné znalosti cizích jazyků, učit se z jiných kultur a přinášet nové poznatky zpět do našeho lokálního prostředí.

Vzdělání vnímám jako komplexní otevřený svět možností, ve kterém by se měly děti naučit samy pohybovat, nacházet své silné stránky, uvědomovat si odpovědnost za sebe a za svoji budoucnost a především najít samy sebe, poznat, kdy a v čem se cítí dobře a jsou šťastné a vědět, že dokáží cokoliv, co si budou přát.
K tomuto procesu náleží možnost volby, svoboda, odpovědnost, možnost sebehodnocení, sebereflexe, přiměřené výzvy, vykročení z komfortní zóny, komunikace, pokora, osobní nasazení, vytrvalost a odhodlání. Do budoucna budu ráda, když si dokážeme zachovat naši současnou filozofii a když se nám podaří nacházet další způsoby navazování zahraniční spolupráce.

Helena Kottová, zřizovatelka a ředitela MŠ a ZŠ Bambi